top of page

Organisatie

Organisatie ANBI

Sinterklaas Belcrum

Officiële naam: Stichting Sinterklaas Belcrum

KvK 72989335

RSIN nummer: 859310887

Postadres: Leeuwerikstraat 75, 4815 CS Breda

E-mailadres: sintnicolaas.belcrum@gmail.com

 

Doelstelling volgens de statuten: De stichting heeft ten doel het in stand houden van het cultureel erfgoed van sinterklaasviering, en meer in het bijzonder het organiseren van het sinterklaasfeest in de wijk Belcrum in de gemeente Breda. Het toegankelijk maken van het sinterklaasfeest voor alle kinderen.

 

Bestuurssamenstelling: Karin Grootens(voorzitter), Edwin Tholhuijsen (secretaris), Desie Grootens (penningmeester)
Bestuur ontvangt voor haar inspanningen geen vergoeding

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit en financiële verantwoording van de instelling

Beleidsplan

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

bottom of page